home

 over ons

 nieuws

 acties

 agenda

 zakelijk

 voorraad

 portret

 contact

bigbikessmallbikes.nl / algemene voorwaarden

showroom

 fietsen bouwen, fietsen creëren

 tourer

 Pedersen fiets

 Mikael Pedersen

 vouwfietsen

 mountain- en citybikes

 specials

 voorraad

 onderdelen en accessoires

Een moderne uitstraling met een klassiek frame. Dat is de Tourer.

algemene voorwaarden

Artikel 1. Nederlands recht
1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis. 

1.3 BIG BIKES small bikes is ingeschreven bij de KVK.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt BIG BIKES small bikes het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd (lees: bevestigd).

Artikel 3. Product
De door u bestelde fietscreatie(s) / fiets(en)word(t)(en) door BIG BIKES small bikes rijklaar afgeleverd. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen
3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2 Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro. Bij het betalen tijdens aflevering dient dit contact te gebeuren.

Artikel 5. Levering
5.1 Indien u de fiets(creatie) op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets(creatie) bij u (laten) bezorgen.

5.2 De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper – op de afhaallocatie in Houten worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten. Voor de tijden waarop dit mogelijk is, raadpleegt de koper de website.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht
Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan BIG BIKES small bikes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames.
BIG BIKES small bikes hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend op ons adres in Houten afgehandeld.

Artikel 8. Wet kopen op afstand
Uiteraard onderschrijft BIG BIKES small bikes de wet kopen op afstand. 

In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft u het recht op een "afkoelingsperiode" van zeven werkdagen (uitgangspunt is de afleveringsdatum) na levering van uw fiets. Binnen deze periode kunt u de fiets(en) zonder opgaaf van reden terugsturen. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Wanneer de teruggezonden fiets compleet, in originele en onbeschadigde verpakkingstaat en ongebruikt is, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij.

Artikel 9. Uitsluitingen
In geval er sprake is van overmacht (Niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen), behoudt BIG BIKES small bikes zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

______________________________________________________________________

home | algemene voorwaarden | sitemap | disclaimer | downloads | links | print

BIG BIKES small bikes © 2008 | Design by Yori.nl